Mã số : 3098/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2011-06-24
Tệp đính kèm: