Mã số : 1511/UBND-KTN
Tên văn bản: V⁄v tiếp tục triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2021-06-03
Tệp đính kèm: