Mã số : 1341/UBND-KSTT
Tên văn bản: V⁄v tăng cường thực hiện công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2021-05-19
Tệp đính kèm: