Mã số : 885/UBND-TH
Tên văn bản: V⁄v triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật và cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2021-04-08
Tệp đính kèm: