Mã số : 09/TTPVHCC-HCTH
Tên văn bản: Đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại TTPVHCC
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 2021-04-12
Tệp đính kèm: