Mã số : 06⁄TB-HC
Tên văn bản: Thông báo về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 2021-03-15
Tệp đính kèm: