Mã số : 52-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công Thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-02-19
Tệp đính kèm: