Mã số : 41/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2020-11-30
Tệp đính kèm: