Mã số : 02/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết 02⁄NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2021-01-01
Tệp đính kèm: