Mã số : 749/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-06-03
Tệp đính kèm: