Mã số : 39-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công Thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2020-12-15
Tệp đính kèm: