Mã số : 01/2020/TT-VPCP
Tên văn bản: Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2020-10-21
Tệp đính kèm: