Mã số : 57/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-07-07
Tệp đính kèm: