Mã số : 32/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý về Khí dầu mỏ hóa lỏng
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2020-11-30
Tệp đính kèm: