Mã số : 36/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2020-11-30
Tệp đính kèm: