Mã số : 01-CT/TU
Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Lê Văn Lương
Ngày ban hành: 2020-11-12
Tệp đính kèm: