Mã số : 30/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về công tác văn thư
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-03-05
Tệp đính kèm: