Mã số : 68/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-05-12
Tệp đính kèm: