Mã số : 13/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2020-06-18
Tệp đính kèm: