Mã số : 39/2020/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định: Sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 20⁄6⁄2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2020-10-30
Tệp đính kèm: