Mã số : 20/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-09-20
Tệp đính kèm: