Mã số : 1208/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-07-21
Tệp đính kèm: