Mã số : 411/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 2020-03-24
Tệp đính kèm: