Mã số : 28/2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2011-07-21
Tệp đính kèm: