Mã số : 1505/UBND-KTN
Tên văn bản: V⁄v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2020-07-28
Tệp đính kèm: