Mã số : 547/KH-TTr
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lai Châu (PCI) năm 2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Thanh tra tỉnh Lai Châu
Người ký: Như Ngọc Cương
Ngày ban hành: 2020-08-04
Tệp đính kèm: