Mã số : 67/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68⁄2016⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-06-22
Tệp đính kèm: