Mã số : 17/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư 31⁄2012⁄TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi quy chế cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105⁄2009⁄QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-08-30
Tệp đính kèm: