Mã số : 29/2011/TTLT-BCT-BTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2011-08-04
Tệp đính kèm: