Mã số : 888/UBND-KSTT
Tên văn bản: V⁄v tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2020-05-07
Tệp đính kèm: