Mã số : 13/2020/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Điện mặt trời
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 2020-04-06
Tệp đính kèm: