Mã số : 3646A/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2020-12-10
Tệp đính kèm: