Mã số : 688a/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung⁄bị bãi bỏ thuộc chứng năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2020-02-28
Tệp đính kèm: