Mã số : 90/2016/TTLT-BTC-BCT
Tên văn bản: Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều TTLT số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC ngày 29⁄10⁄2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo Quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03⁄9⁄2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 2016-08-24
Tệp đính kèm: