Mã số : 17/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-02-05
Tệp đính kèm: