Mã số : 380/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về xuất nhập khẩu hàng hóa
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2020-03-19
Tệp đính kèm: