Mã số : 28/2019/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57⁄2018⁄TT-BCT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý kinh doanh thuốc lá
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: none
Ngày ban hành: 2019-11-15
Tệp đính kèm: