Mã số : 5123/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2011-10-06
Tệp đính kèm: