Mã số : 11/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07⁄2016⁄NĐ-CP ngày 25⁄1⁄2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thành lập Văn phòng đại diện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-07-05
Tệp đính kèm: