Mã số : 29/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2020-01-14
Tệp đính kèm: