Mã số : 8879/BCT-ĐL
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: none
Ngày ban hành: 2019-11-21
Tệp đính kèm: