Mã số : 1446/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2019-11-05
Tệp đính kèm: