Mã số : 35/2019/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-10-09
Tệp đính kèm: