Mã số : 904/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: none
Ngày ban hành: 2019-08-20
Tệp đính kèm: