Mã số : 4061/QĐ-BTP
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 2011-10-14
Tệp đính kèm: