Mã số : 983/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo một số thông tin cơ bản về khảo sát lập dự án điện gió và dự án mặt trời bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Điện gió
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-03
Tệp đính kèm: