Mã số : 329/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Quy hoạch và đầu tư nguồn điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trấn Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2020-01-22
Tệp đính kèm: