Mã số : 99/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-11-27
Tệp đính kèm: