Mã số : 30c/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-11-08
Tệp đính kèm: