Mã số : 12/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41⁄2012⁄TT-BCT ngày 21⁄12⁄2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-07-05
Tệp đính kèm: